قول تازه ی جناب بهمنی چیست؟/ کنایه سنگین به "آقایانی که می خواهند نرخ ارز پایین بیاید"

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید مجدد براینکه نرخ ارز را کاهش می دهیم افزود : آقایانی که می گفتند نرخ ارز باید بالابرود هم اکنون مقاله می نویسند که باید این نرخ پایین بیاید و ما این نرخ را کاهش خواهیم داد، ان شاءالله آقایانی که دنبال منافع خود بودند حتما نصیبشان خواهد شد .