کاهش دما در نوار شمالی کشور

کاهش دما در نوار شمالی کشور
مدیرکل پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی ضمن اشاره به وزش باد شدید در شرق کشور از کاهش دما همراه با رگبار باران در نوار شمالی کشور خبر داد.