سخنگوی وزارت بهداشت:پزشکان متخصص بیش از 250 هزار تومان نمی‌توانند نسخه بنویسند

سخنگوی وزارت بهداشت:پزشکان متخصص بیش از 250 هزار تومان نمی‌توانند نسخه بنویسند
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه پزشکان عمومی بیش از 50 هزار تومان و پزشکان متخصص بیش از 250 هزار تومان نمی‌توانند نسخه بنویسند،‌گفت: در صورتی که پزشکان بخواهند بیش از این نسخه ارائه دهند باید بیمه آن را تأیید کند.

چرا قالیباف استیضاح نمی‌شود؟

چرا قالیباف استیضاح نمی‌شود؟
این روزها شهر تهران بیش از آنکه در آرامشِ آمادگی برای ورود به سال جدید به سر ببرد بیشتر نظاره‌گر منازعات بزرگان تهران بوده است؛ بزرگان شهرداری و شورای شهر. گرچه ریشه‌های این درگیری‌ها سری دراز دارد و خاستگاه آن بسیار سیاسی است؛ اما، حداقل می‌دانیم که چندی است گسترۀ درگیری‌ها، حدود و ثغور متعارف را درنوردیده است.