فلاحت پیشه : در ازای یک ‌میلیارد قاچاق، ٩‌ میلیون تومان سهم کولبران می‌شود

فلاحت پیشه : در ازای یک ‌میلیارد قاچاق، ٩‌ میلیون تومان سهم کولبران می‌شود
فلاحت پیشه: «کولبری کار مظلومانه‌ای است. راهکار قطعی پایان‌دادن به این وضعیت این است که کولبری نباید تبدیل به شغل شود اما تا رسیدن به یک وضعیت پذیرفتنی اقتصادی در نقاط مرزی و ایجاد زیرساخت‌ها نمی‌توان انتظار معجزه داشت. به باور من در مسئله قاچاق، موضوع کولبری زیاده از حد بزرگ می‌شود. نه اینکه انتقادی به ماجرای کولبری و تأثیر آن بر پدیده قاچاق نباشد اما یک‌دهم قاچاق کالا به وسیله کولبران انجام می‌شود. در استان کرمانشاه در ازای یک‌ میلیارد تومان که وارد کشور می‌شود ٩‌ میلیون تومان به کولبران می‌رسد و باقی نصیب بدنه قاچاقچیان می‌شود».