زن خیابانی، مرد هوسران را به خانه شوهر برد!

مردان هوسران وقتی پا در دخمه پنهان زن خیابانی ‌گذاشتند خود را در برابر گروگانگیر شمشیرزن دیدند. طعمه‌های این زن و شوهر توطئه‌گر پس از اینکه تسلیم همه خواسته‌های آنان می‌شدند از ترس آبروریزی سکوت می‌کردند.

کیک 113 ساله در زیرزمین یک شیرینی‌فروشی در انگليس!

رسانه‌های دولتی انگلستان از کشف قدیمی‌تـرین کیک جهان به قدمت 113 سال از زیرزمین یک شیرینی‌فروشی خبر دادند. «سو تاپلیس» رئیس یکی از موزه‌های انگلستان در این باره به رسانه‌های دولتی این کشور یادآور شد: قدمت این کیک که تماما از میوه تهیه شده به 113 سال می‌رسد.

وزیر: هيچ كس حق جذب نيرو ندارد

وزير آموزش و پرورش گفت: طبق بخشنامه هاي ارسالي، هيچ كس حق جذب نيرو در آموزش و پرورش را ندارد و مسؤوليت اجراي اين امر نيز بر عهده بازرسي است.