بایرن به دنبال ممنوعیت روبنده

بایرن به دنبال ممنوعیت روبنده
ایالت بایرن در جنوب آلمان اعلام کرد، این ایالت پوشش کامل صورت را در مدارس، دانشگاه‌ها، سازمان‌های دولتی و حوزه‌های رای گیری ممنوع می‌کند.