مقررات جدید آمریکا برای تشدید قانون مهاجرت ترامپ/8 تا 11 میلیون در آستانه اخراج

مقررات جدید آمریکا برای تشدید قانون مهاجرت ترامپ/8 تا 11 میلیون در آستانه اخراج
وزارت امنیت داخلی آمریکا کلیات مقررات جدید برای تشدید قانون مهاجرتی ترامپ را منتشر کرد که براساس آن 8 تا 11 میلیون نفر از مهاجران کشورهای مختلف دنیا که در آمریکا زندگی می کنند در معرض اخراج از این کشور قرار می گیرند.