بادهای تغییر به نفع «برگزیتی ها » می وزد

بادهای تغییر به نفع «برگزیتی ها » می وزد
روز پنجشنبه و تنها پنج هفته پیش از انتخابات سراسری زودهنگام بریتانیا، رأی‌دهندگان در انگلیس، ولز و اسکاتلند برای شرکت در انتخابات محلی پای صندوق‌های رأی رفتند؛ انتخاباتی که تکلیف شهردارهای برخی از مهم‌ترین شهرهای بریتانیا را مشخص می‌کند و محکی است برای سنجش اقبال عمومی از احزاب اصلی بریتانیا در انتخابات آتی این کشور.