چين خطاب به آمریکا: دخالت نکن!

چین روز یکشنبه در واکنش به گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در این کشور، از آمریکا خواست در امور داخلی اش دخالت نکند.
حمله به دفتر سازمان ملل و تشکیل جلسه اضطراري شورای امنیت

قتل فجیع کارکنان سازمان ملل به بهانه اقدام شنیع کشیش آمریکایی

برخی جریان های افراطی حاکم بر افغانستان، به بهانه ی آتش زدن قرآن کریم توسط کشیش آمریکایی ، با سوء استفاده از حضور اعتراض آمیز هزاران افغانی ، اقدام به قتل قریب به 12 نفر از اعضای دفتر سازمان ملل درمزار شرفی کردند.