گولن: هر عضو جنبش خدمت که در کودتا شرکت کرده "خائن" است/ کودتا سناریوی اردوغان بود

گولن: هر عضو جنبش خدمت که در کودتا شرکت کرده
فتح‌الله گولن که توسط مقامات آنکارا به طراحی کودتای ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ متهم است، با رد مشارکت در این کودتا گفت: من در این باره آشکارا می‌گویم هرکسی که عضو جنبش "خدمت" است و در این کودتا شرکت داشته به اصول این جنبش خیانت کرده است.