مخالفت نجفی با حضور «چند کاندیدای جانبی در کنار روحانی»: یک مرد جنگی به از صد هزار.../ فکر می کنم نظر روحانی هم همین باشد که یک نفری بیاید/ کاندیداهای احتمالی انتخابات فقط دنبال تخریب دولت هستند، حتی یک جمله درباره آنچه می خواهد انجام دهد نگفته اند

مخالفت نجفی با حضور «چند کاندیدای جانبی در کنار روحانی»: یک مرد جنگی به از صد هزار.../ فکر می کنم نظر روحانی هم همین باشد که یک نفری بیاید/ کاندیداهای احتمالی انتخابات فقط دنبال تخریب دولت هستند، حتی یک جمله درباره آنچه می خواهد انجام دهد نگفته اند
مشاور اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه ما تقاضا داریم آقای روحانی وارد انتخابات ریاست جمهوری شود گفت: تاکنون روحانی صراحتا در مورد تصمیم خود درباره ریاست جمهوری صحبتی نداشته است.
اجلاس سران کشورهای عضو سازمان اکو؛

رئیس جمهور: قلب اقتصاد جهان از نیمه قرن حاضر به بعد در قاره آسیا خواهد تپید

رئیس جمهور: قلب اقتصاد جهان از نیمه قرن حاضر به بعد در قاره آسیا خواهد تپید
رییس‌جمهور گفت: تا زمانی که امنیت در مخاطره باشد، چشم انداز روشنی برای توسعه و شکوفایی وجود نخواهد داشت. تروریسم و تفکرات تکفیری، تهدید مشترکی را فراروی جهانیان قرار داده و هماهنگی و همکاری در مقابله با این پدیده شوم، به یک ضرورت تبدیل شده است.

جلیلی: هرکسی می‌توانست در اراک بتون بریزد؛ این که نیاز به این همه مذاکره نداشت؛ این کار را هر کسی بلد بود / می توانستم در آلماتی نمایش بازی کنم و بگویم تحریم ها ترک خورد

جلیلی: هرکسی می‌توانست در اراک بتون بریزد؛ این که نیاز به این همه مذاکره نداشت؛ این کار را هر کسی بلد بود / می توانستم در آلماتی نمایش بازی کنم و بگویم تحریم ها ترک خورد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هرکس می‌توانست بپذیرد در اراک بتون بریزد و تحریم‌ها باقی بماند و این نیاز به این همه مذاکره نداشت.