سایت حامی دولت منتقدان را تهدید به افشاگری کرد

سایت حامی دولت منتقدان را تهدید به افشاگری کرد
"ما به عنوان کسانی که تا حدودی می‌توانیم وضعیت پیش روی را در صورت وقوع برخی حالات پیش‌بینی کنیم به دوستان اعلام خطر می‌کنیم! احمدی‌‌نژاد را بیش از این تحت فشار قرار ندهید! کشور احتیاج به آرامش دارد! اگر احیانا کار را به جاهای باریک بکشانید مطمئن باشید.."

خاطره ی هاشمی رفسنجانی از 12 بهمن 61 در مورد صادق طباطبایی

خاطره ی هاشمی رفسنجانی از 12 بهمن 61 در مورد صادق طباطبایی
آقای‌ دکتر ولایتی‌ آمده‌ بود؛ راجع‌ به‌ مشکل‌ آقای‌ صادق‌ طباطبائی‌. چون‌ احتمال‌ توطئه‌ راقوی‌ می‌دانند، نظر امام‌ این‌ است‌ که‌ به‌ طور رسمی‌ اقدام‌ بشود و جلوی‌ توطئه‌ احتمالی‌ را بگیریم‌.بالاخره‌ قرار شد نظر امام‌ انجام‌ شود. امام‌ می‌گویند اگر از او حمایت‌ نشود و محکوم‌ شود، نظام‌ مابدنام‌ شده‌ و ممکن‌ است‌ نسبت‌ به‌ دیگران‌ پیش‌ بیاید.

پاسخ شدیداللحن سایت هاشمی رفسنجانی به ادعای خبرگزاری فارس

پاسخ شدیداللحن سایت هاشمی رفسنجانی به ادعای خبرگزاری فارس
شما همان روزی که با تحریک نماینده ای از زبانش تیتر زدید: «هاشمی! اکبر شاه است» شرمسار روح امام و روی رهبری شدید چون واضح و مبرهن است با داشتن آن تیتر در دست اگر فردای محشر با روح امام و یا امروز دنیا با رهبر معظم انقلاب روبرو شوید قطعا جز شرمساری نصیبی نخواهید برد هر چند ممکن است روزی در نهاد ریاست جمهوری مورد تجلیل و قدر دانی هم قرار بگیرید!