چند تَرَک تنها آسیب بناهای تاریخی خراسان

چند تَرَک تنها آسیب بناهای تاریخی خراسان
مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان خراسان رضوی اعلام کرد: براساس بررسی‌های انجام شده در محدوده‌ی قرار گرفته روی گسل زلزله، خوشبختانه آسیب جدی به ابنیه تاریخی قرار گرفته در این محدوده وارد نشده است.