سالروز شهادت شهید مصطفی چمران

آهن و اشک /چمران جمع اضداد بود

آهن و اشک /چمران جمع اضداد بود
سخن گفتن از شهیدی با ابعاد گوناگون، ‌از اسوه‏ای که جمع اضداد بود،از آهن و اشک، ‌از شیر بیشه نبرد و عارف شب‏‌های قیرگون، از پدر یتیمان و دشمن سرسخت کافران، بسیار سخت بلکه محال است.