شاه کلید فرهنگی دولت یازدهم؛ مدیر استراتژیک دولت دوازدهم/ مدیریت راهبردی در پاشنه آشیل دولت

شاه کلید فرهنگی دولت یازدهم؛ مدیر استراتژیک دولت دوازدهم/ مدیریت راهبردی در پاشنه آشیل دولت
«شاه کلید فرهنگی دولت یازدهم» این عنوانی بود که برای اولین بار در معرفی مردی نوشتیم که آن روزها چندان برای عموم مردم شناخته شده نبود اما این روزها دیگر همگان او را می شناسند و به نقش کلیدی وی در دولت یازدهم تا حدودی اشراف یافته اند.

بدرقه محمود جهان با آوای سنج و دمام/ بی‌مهری اهالی موسیقی در مراسم تشییع خواننده جنوبی

بدرقه محمود جهان با آوای سنج و دمام/ بی‌مهری اهالی موسیقی در مراسم تشییع خواننده جنوبی
رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی گفت: هر کس عاشق باشد و جانش را برای مردم و برای کارش بگذارد باید چنین تشییع جنازه‌ای نیز داشته باشد. جهان نیم قرن عاشقانه تلاش کرد و بیش از ۳۰ آلبوم از او منتشر شد.