اثرات ام اس بر بینایی

اثرات ام اس بر بینایی
پژوهشگران معتقدند افرادی که با کاهش بینایی مراجعه می‌کنند؛ باید سطح خونی ویتامین B12 آنان کنترل شود. زیرا کمبود آن می‌تواند علائم مشابه MS را ایجاد کند.

وقتی آبریزش بینی متوقف نمی‌شود!

وقتی آبریزش بینی متوقف نمی‌شود!
اگر نمی‌توانید علت آبریزش بینی خود را مشخص کنید ممکن است با شرایطی که به نام رینیت غیر آلرژیک یا رینیت وازوموتور (vmr) شناخته می‌شود، مواجه باشید.