دادستان اردبیل انگیزه اصلی قاتل آتنا اصلانی را اعلام کرد/ جزئیات جدید از پرونده قتل دختر هفت ساله پارس آبادی/ قاتل به قتل اعتراف کرد

دادستان اردبیل انگیزه اصلی قاتل آتنا اصلانی را اعلام کرد/ جزئیات جدید از پرونده قتل دختر هفت ساله پارس آبادی/ قاتل به قتل اعتراف کرد
دستور دادستان مرکز استان اردبیل تیم چهار نفره از متخصصان پزشکی قانونی با دقت معاینه جسد را انجام دادند. دادستان مرکز استان اردبیل افزود: علیرغم گذشت مدت طولانی از قتل، تیم پزشکی آثار آزار و اذیت جنسی را تایید کرد.