فرود اضطراري هواپيماي امارات در فرودگاه امام

مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري از فرود اضطراري يك فروند هواپيماي متعلق به شركت هواپيمايي امارات در فرودگاه امام خميني (ره) خبر داد و گفت: اين فرود اضطراري به دليل حمله قلبي يكي از مسافران آمريكايي اين پرواز در ساعت 13 روز جمعه صورت رگفت.