آتش سوزی یک کیلومتری در مشهد!

در پی وقوع آتش سوزی حدود یک کیلومتری در یک خیابان مشهد تعدادی خودرو، درخت و باجه های تلفن عمومی در شعله های آتش سوخت و خسارت زیادی به بار آمد.

این نوجوان گمشده را شناسایی کنید

پلیس آگاهی تهران بزرگ از شهروندان تهرانی خواست تا در صورت داشتن آگاهی از وضعیت کودک مفقود شده ای به نام نادر اطلاعات خود را به پلیس آگاهی ارائه دهند.