هجوم مورچه‌ها به دو نوزاد رهاشده بندرعباسی صحت دارد؟/ رییس بیمارستان: هر دو سالم اند

هجوم مورچه‌ها به دو نوزاد رهاشده بندرعباسی صحت دارد؟/ رییس بیمارستان: هر دو سالم اند
مؤمنی با اشاره به اینکه این نوزادان سریعاً در کمتر از چند دقیقه به اورژانس انتقال داده می‌شوند، اضافه کرد: توسط پزشکان و پرستاران زیر نظر دکتر معروفی تحت مراقبت و مورد معاینه قرار می‌گیرند که تمامی شواهد نشان‌دهنده سلامت آن‌هاست.