دستور تخلیه 2 روستای فارس در پی بارش ها

دستور تخلیه 2 روستای فارس در پی بارش ها
فرماندار داراب گفت: با توجه به بارش های روزهای گذشته و همچنین بارش های شدیدتر روزهای آینده شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان داراب به این دو روستا برای تخلیه اضطراری و دستور اسکان اضطراری داده شده است.

عاملان شهادت ۲ پلیس به دار آویخته شدند

عاملان شهادت ۲ پلیس به دار آویخته شدند
روزنامه ایران نوشت: سحرگاه دیروز 6 محکوم به قصاص پای چوبه دار رفتند که با تلاش مسئولان واحد صلح و سازش دادسرای امور جنایی پایتخت 4 نفر از آنها از اولیای دم مهلت گرفته اما دو نفرازعاملان شهادت مأموران پلیس به دارآویخته شدند.