طوفان در زابل بیش از هزار نفر را راهی بیمارستان کرد

طوفان در زابل بیش از هزار نفر را راهی بیمارستان کرد
رئیس مرکز فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل گفت: ازساعت ۸ صبح ششم تیرماه جاری تاساعت ۷صبح امروز دهم تیرماه، هزار و ۵ نفر به اورژانس های بیمارستانی و پیش بیمارستانی، مراکزبهداشتی درمانی روستایی وشهری ‌مراجعه کرده و خدمات دریافت کرده‌اند.