"قلعه نويي را بهترين مربي ايران مي‌دانم"

کفاشیان: وزارت دارايي كمبود بودجه داشته كه 200 ميليون ما را بلوكه كرد تا به دایی بدهد

کفاشیان: وزارت دارايي كمبود بودجه داشته كه 200 ميليون ما را بلوكه كرد تا به دایی بدهد
رييس فدراسيون فوتبال گفت: شايد وزارت دارايي با كمبود بودجه مواجه شده كه پيش از رسيدگي به اعتراض فدراسيون، بابت شكايت علي دايي 200 ميليون تومان از حساب ما برداشت كرده است.

اعتصاب داوران در فرانسه!

اعتصاب داوران در فرانسه!
داوران فرانسوي که خواهان احترام بيشتري نسبت به اين قشر و تجديد نظر در تعيين دستمزدهاي خود شده اند، مدتي است که در اعتصاب به سرمي برند. به همين دليل داوران اين کشور از قضاوت در بازي هاي اين هفته ليگ يک خودداري ورزيدند و به همين دليل فدراسيون فوتبال اين کشور مجبور شد براي قضاوت مسابقات اين هفته از داوران مبتدي و غيرحرفه اي استفاده کند.