کیمیا: مدال گرفتم تا صبح گریه كردم

کیمیا: مدال گرفتم تا صبح گریه كردم
شیرین‌ترین افتخارآفرینی دختر ایرانی در المپیك ریو رقم خورد، آن‌هم با وجود مصدومیت‌ها. كیمیای علیزاده با مدال برنزش تاریخ‌ساز ورزش بانوان ایران شد، مدالی كه تاكنون برای ورزش بانوان ایران به دست نیامده بود.